Δραστηριότητες - Επιστολές

Επιστολές

Κατάργηση κράτησης 2% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και 1% υπέρ ΕΜΠ επί των αμοιβών μελετών

19/07/2016 Φορέας:Πίνακας αποδεκτών

Θεσσαλονίκη, 19.7.2016

Αρ. πρωτ.: 1040

Προς:    Πίνακα αποδεκτών

Θέμα:   Κατάργηση κράτησης 2% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και 1% υπέρ ΕΜΠ επί των αμοιβών μελετών

 Έχουμε ενημερωθεί από μέλη του Συλλόγου μας, για προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά την πληρωμή τους από Οικονομικές Υπηρεσίες, κατά κύριο λόγο, Δήμων, που δεν εφαρμόζουν τη διάταξη της κατάργησης των κρατήσεων 2% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και 1% υπέρ ΕΜΠ κατά την εξόφληση εγκεκριμένων λογαριασμών μελετών και παροχής υπηρεσιών.

Είναι γνωστό ότι:

Α.     Η περίπτωση ε της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2326/1940 (ΦΕΚ 145 Α) «Περί Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων» προβλέπει ότι:

«1. Οι πόροι του Ταμείου αποτελούνται: (α) …., (β) …., ……. (ε) Εκ ποσοστού 2% επί της αμοιβής δια την εκπόνησιν οιασδήποτε μελέτης τεχνικής φύσεως, ως και την εκτέλεσιν ή επίβλεψιν του σχετικού έργου, του πληρωτέου ποσού των αμοιβών υπολογιζομένου πάντοτε βάσει των κειμένων εκάστοτε διατάξεων περί των αμοιβών των ιδιωτών Μηχανικών κλπ.».

Β.       Επίσης, η παρ. 1α του άρθρου μόνου του ΑΝ 546/1943 (ΦΕΚ 284 Α) «Περί των εσόδων της περιουσίας του Εθνικού Μ. Πολυτεχνείου» ορίζει ότι:

«1. Οι πόροι της περιουσίας του Ε.Μ. Πολυτεχνείου ενισχύονται: α) Δι’ επιπροσθέτων κρατήσεων και καταβολών ως αύται καθορίζονται δια του άρθρου 7 παρ. 1 υπό στοιχεία β, γ, ε, στ, ζ, η, ια, ιβ, ιγ, ιε και ιστ του Αναγκ. Νόμου υπ’ αριθ. 2326/1940, οριζομένων όμως εις το ήμισυ των υπό των διατάξεων τούτων προβλεπομένων.».

Τέλος, η παρ. 1 του άρθρου 4 του ΑΝ 440/1945 (ΦΕΚ 170 Α) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των αφορωσών το Ταμείον Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Διατάξεων» ορίζει ότι:

«1. Η υπέρ του Μετσοβείου Πολυτεχνείου βάσει του Νόμου 546 του 1943 πρόσθετος κράτησις εξ ημίσεως επί των εν αυτώ αναφερομένων πόρων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων επιβάλλεται επί των πόρων τούτων ως καθορίζονται ούτοι εκάστοτε βάσει των κειμένων διατάξεων.».

Γ.       Με την παρ. 6α του δεύτερου άρθρου του ν. 4393/2016 (ΦΕΚ 106 Α) «Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] μεταξύ του Ομοσπονδιακού Υπουργού Άμυνας και Αθλητισμού ….. και άλλες διατάξεις» καταργήθηκαν οι πόροι που προβλέπονται στις διατάξεις της περίπτωσης ε του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 2326/1940 (ΦΕΚ 145 Α), από της έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, δηλαδή από την 6.6.2016 (δημοσίευση του νόμου).

Από τον συνδυασμό των παραπάνω προκύπτουν τα ακόλουθα:

α.     Από 6.6.2016 καταργήθηκε η κράτηση 2% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επί των αμοιβών μελετών και επιβλέψεων δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων.

β.     Από 6.6.2016 καταργήθηκε η κράτηση 1% υπέρ ΕΜΠ επί των αμοιβών μελετών και επιβλέψεων δημοσίων και ιδιωτικών έργων, η οποία είναι παρακολουθηματική της ως άνω καταργηθείσας κράτησης υπέρ ΤΣΜΕΔΕ.

Παρακαλούνται οι Οικονομικές Υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών, καθώς και οποιασδήποτε άλλης αναθέτουσας Αρχής, να εφαρμόσουν από 6.6.2016 τις παραπάνω διατάξεις και να μη δημιουργούν, χωρίς λόγο, προβλήματα στις εξοφλήσεις λογαριασμών μελετητών και γραφείων μελετών, με την αιτιολογία ότι αναμένεται έκδοση σχετικής εγκυκλίου, η οποία μπορεί να μην εκδοθεί ποτέ, δεδομένου ότι ο νόμος είναι σαφής και δεν δημιουργούνται ζητήματα ερμηνείας.

Ο Σύλλογός μας θα παρακολουθήσει το ζήτημα και θα στηρίξει κάθε ενέργεια μέλους του που τυχόν θα προσφύγει στη δικαιοσύνη για διαφυγόντα κέρδη.

 

 Με εκτίμηση

Η Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

Μαρία Γρηγοριάδου

Πολιτικός Μηχανικός

Γεράσιμος Καμπίτσης

Μηχανολόγος Μηχανικός

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

 1. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, info@thessaloniki.gr
 2. Δήμος Θέρμης, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 3. Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, d.oikonomikou@kordelio-evosmos.gr
 4. Δήμος Λαγκαδά, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, lagadas@otenet.gr
 5. Δήμος Νεάπολης-Συκεών, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, dimarhos.sykies@n3.syzefxis.gov.gr
 6. Δήμος Παύλου Μελά, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, dpm@pavlosmelas.gr
 7. Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, x.siskos@pilea-hortiatis.gr
 8. Δήμος Θερμαϊκού, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, info@thermaikos.gr
 9. Δήμος Δέλτα, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, v.korinioti@dimosdelta.gr
 10. Δήμος Καλαμαριάς, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, oikonomiko2@kalamaria.gr
 11. Δήμος Χαλκηδόνας, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, gram.xalk@n3.syzefxis.gov.gr
 12. Δήμος Βόλβης, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, dimos@dimosvolvis.gr
 13. Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, exoda@ampelokipi-menemeni.gr
 14. Δήμος Ωραιοκάστρου, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, efthimiadou@oraiokastro.gr
 15. Δήμος Βέροιας, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, petros.daoulas@veria.gr
 16. Δήμος Νάουσας, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, koultzi@naoussa.gr
 17. Δήμος Αλεξάνδρειας, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, info@alexandria.gr
 18. Δήμος Κιλκίς, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, anestis@dhmoskilkis.gr
 19. Δήμος Παιονίας, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, info@paionia.gov.gr
 20. Δήμος Σκύδρας, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, d_skydras@skydra.gov.gr
 21. Δήμος Έδεσσας, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, sakisdimtsis@edessa.gr
 22. Δήμος Αλμωπίας, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, syzefxis@0598.syzefxis.gov.gr
 23. Δήμος Πέλλας, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, dimos@giannitsa.gr
 24. Δήμος Κατερίνης, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, mayor@katerini.gr
 25. Δήμος Πύδνας-Κολινδρού, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, aiginio@otenet.gr
 26. Δήμος Δίου-Ολύμπου, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, dimos@dion-olympos.gr
 27. Δήμος Σερρών, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, mayor@serres.gr
 28. Δήμος Ηράκλειας, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, info@dimosiraklias.gr
 29. Δήμος Εμμανουήλ Παππά, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, dioikep@0670.syzefxis.gov.gr
 30. Δήμος Νέας Ζίχνης, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, n-zixni@otenet.gr
 31. Δήμος Αμφίπολης, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, info@dimos-amfipolis.gr
 32. Δήμος Βισαλτίας, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, info@dimosvisaltias.gr
 33. Δήμος Σιντικής, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, sidirok@otenet.gr
 34. Δήμος Σιθωνίας, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, dimarxos@dimossithonias.gr
 35. Δήμος Κασσάνδρας, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, otakas1@otenet.gr
 36. Δήμος Νέας Προποντίδας, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, mayor@nea-propontida.gr
 37. Δήμος Αριστοτέλη, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, info@dimosaristoteli.gr
 38. Δήμος Πολυγύρου, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, info@polygyros.gr
 39. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Οικονομικού, decon@pkm.gov.gr
 40. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, eoae@egnatia.gr
 41. Μέλη ΣΜΕΔΕΚΕΜ

Επιστροφή στην λίστα με τις Δραστηριότητες